Hypnotherapie

Hypnotherapie is een instrument dat wij gebruiken om mensen te helpen hun doelen te bereiken.Het is een prettige, effectieve, kortdurende therapievorm. Er worden technieken gebruikt die beroep doen op bewuste en onbewuste processen.  

 

In de hypnotherapie passen we vaak de oplossingsgerichte therapie toe en stemmen we ons af op de beleving van de cliënt.
beleving
MEER INFORMATIE