Reïncarnatie

Door terug te gaan naar een vorig leven komen regelmatig ervaringen en gebeurtenissen boven die nooit in dit leven kunnen hebben plaats gevonden.

Reïncarnatie is hiervoor een verklaring.

Door verwerking van ervaringen die opkomen kunnen de problemen worden opgelost. 

Reïncarnatie
MEER INFORMATIE